Bispehaven

VIADEM

 

 

I det vestlige Aarhus, i bydelen Hasle, ligger boligområdet Bispehaven. Boligområdet er opført i perioden 1969-1973. I 2007 blev en gennemgribende renovering, med bl.a. nye facader og altanlukninger, færdiggjort. Dette har givet et gevaldigt ansigtsløft til Bispehaven, som nu fremstår mere tidssvarende og moderne. Bispehaven er hjem for 2331 beboere fordelt på 880 lejligheder pr. 2. kvartal 2012.

 

Sammenfattende er Bispehaven karakteriseret som et sted med mange børn og unge og stor kulturel mangfoldighed med beboere fra over 50 forskellige lande. Næsten halvdelen af de voksne beboere er uden for arbejdsmarkedet, og af de voksne, som er uden for arbejdsmarkedet, er hovedparten i væsentlig grad ekskluderet fra det normale jobmarked enten som førtidspensionist, på kontanthjælp eller starthjælp.

 

Bispehaven er kendetegnet ved en stor mangfoldighed i beboersammensætningen, samt en relativ stor andel udsatte beboere, der kæmper med særlige udfordringer i dagligdagen. Denne store diversitet kræver stor rummelighed og et inkluderende fællesskab. Trivselshusets café og genbrugsbutikken Smukt og Brugt udgør arenaer, hvor beboere kan mødes på tværs af forskelle, og hvor der arbejdes med at inkludere udsatte beboere.

 

Som frivillig i Lektiecaféen hjælper man børn og unge med skolearbejde. Det kan både være børn i folkeskolealderen eller unge fra ungdomsuddannelser, som ønsker hjælp. Den primære opgave består i, at den frivillige i fællesskab med andre frivillige hjælper børn/unge med lektier og derved bidrager til at styrke de faglige kompetencer og støtter op om uddannelsen. Samtidig bidrager den frivillige også til at give børn/unge et sted, hvor de kan blive set og hørt.

 

Som frivillig i Vejledningscafe, hjælper man interesserede borgere med at udvikle færdigheder indenfor forskelige områder. Den primære opgave består i, at vejlede og hjælpe borgeren til at udvikle de færdigheder som borgeren mener at have brug for, som for eksempel hjælp til jobansøgninger, IT-relaterede opgaver, lektiehjælp mm. Ydermere vejledes der om aktuelle tilbud som har relevans for borgerens situation, da de offentlige og private systemer og tilbud kan være svære at navigere i.

Kontakt:

 

Viadembispehaven@gmail.com

I samarbejde med