Historien bag

VIADEM

 

VIADEM er et resultat af et partnerskabssamarbejde mellem Aarhus Kommunes magistrater, VIA University College, Boligselskabernes 5. kreds og Frivilligcenter Aarhus. Partnerskabet er organisatorisk forankret i det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus. Baggrunden for partnerskabssamarbejdet er et gensidigt ønske om at kvalificere nuværende og kommende medarbejdere i forhold til det social- og sundhedsfaglige arbejde i udsatte boligområder. Det overordnede mål med projektet er todelt: Bidrage til at øge trygheden i udsatte boligområder og styrke kommende professionsmedarbejderes viden, færdigheder og kompetencer inden for feltet. Partnerskabsprojektet er tværsektorielt og rummer partnere fra alle interessenter, herunder boligområdet, uddannelsesområdet, kommunen og frivilligsektoren.

 

VIADEM består af frivillige studerende, som deltager i allerede etablerede boligsociale aktiviteter i udsatte boligområder og er med til at udvikle nye aktiviteter sammen med boligsociale medarbejdere, andre frivillige og beboere i området.

De studerende i VIADEM kan vælge mellem en række forskellige aktiviteter. Nogle aktiviteter foregår løbende f.eks. lektiecaféen. Andre aktiviteter er events i form af éngangsarrangementer som fester, stævner, konkrete ferieaktiviteter eller lignende. En aktivitet kan også være at arbejde med udviklingsprojekter f.eks. i form af udvikling af nye aktiviteter eller kortlægning og analyse af udfordringer og behov i området. Endelig kan de frivillige studerende engagere sig i organisatoriske og koordinerende funktioner. Rekruttering af frivillige studerende samt organisering og drift af de frivillige studerendes aktiviteter foretages nemlig også af frivillige studerende.

 

VIADEM adskiller sig fra mange andre frivilligaktiviteter ved at være et tværsektorielt projekt og ved at skabe kobling til de involverede uddannelser blandt andet gennem underviserrepræsentanter, faglig sparring og andre videns, færdigheds- og kompetencefremmende elementer.

 

Fra 2010 til 2015 inkluderede VIADEM alene studerende fra socialrådgiveruddannelsen og det var kun muligt at blive frivillig i det almennyttige boligselskab Bispehaven i Hasle i Aarhus. Siden begyndelsen af 2015 er der arbejdet på at udvide projektet til også at inkludere boligområderne Viby Syd og Gellerup samt studerende fra en række uddannelser i VIA University College, herunder lærerstuderende, sygeplejerskestuderende, ernæring og sundhedsstuderende samt pædagogstuderende.